11/01/2017

BỒNG LAI TẦM TIÊN Thời gian: 12 /01/2017 I. THÊM THẦN TRANG BỒNG LAI TẦM TIÊN: 1. Nội dung: - Tần tác đông hải kiều, trung châu quỷ tân khổ. Túng đắc khóa bồng lai, quần tiên diệc phi khứ. - Lên Bồng Lai, khổ tìm tiên, tiêu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------