02/02/2016

Cánh én nơi nơi, khắp phố người người đi hái lộc Đẹp xinh đất trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa Trong tiếng trống Xuân, long phụng về đây sum vầy Phát lộc tài ở khắp nơi phô phường, Một năm mới

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------