09/05/2016

Quà tặng truyền tin: Tất cả tham gia đều được nhận GiftCode Tống Tử Ngày 15/5, AD sẽ căn cứ vào 2 con số cuối của 2 con số đặc biệt của xổ số Miền Bắc, người đầu tiên nhanh nhất trúng 2 con số

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------