15/06/2016

BẢN UPDATE GIỮA THÁNG 6/2016 Thời gian: 15/06/2016 I. MỞ HỆ THỐNG TINH TƯỢNG CHIÊM TINH 1. Điều kiện: - Người chơi đạt lv 77 trở lên, tự động mở hệ thống Tinh Tượng Chiêm Tinh. 2. Nội dung: - Có 9 tinh túc, mỗi tinh túc khảm tinh tượng có

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------