21/07/2016

“Mừng khai mở máy chủ 100 - Vương Ca, chiêu mộ 500 anh em cùng chơi lớn - nhận quà lớn - tại máy chủ mới khai mở lúc 10h 21/7 nào!” ☀ Sự kiện chào đón【Cao Thủ Đại Giá Quang Lâm S100】 ☀ Tặng bảo vật

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------