22/08/2015

BẢN BIG UPDATE THÁNG 8 “NGŨ THÀNH TRANH BÁ” Thời gian: 14/8/2015 I. TRANH BÁ LIÊN SERVER 1. Điều kiện - Bang Hội Level 5 trở lên 2. Nội dung - Thời gian chiến lực tranh bá liên server là 5 tuần, mỗi tuần sẽ mở 1 đô thành, thứ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------